Tài Khoản Và Đơn Hàng

1. Làm sao để tạo tài khoản trên saigon24.vn?
.Nhấn vào link “Đăng ký“.
.Điền vào emai​l, số điện thoại di động, tên đầy đủ, mật khẩu, xác nhận lại mật khẩu, ngày sinh, giới tính, mã xác nhận và nhấn nút “Đăng ký”.

2. Làm sao để kiểm tra tình trạng Tài khoản và đơn hàng?
.Sau khi đăng nhập, nhấn vào link <Tên tài khoản> để xem thông tin tài khoản và các đơn hàng đã đặt.

3. Tôi có thể thay đổi đơn hàng sau khi đặt?
.Bạn có thể xóa đơn hàng khi đơn hàng đang trong trạng thái “chưa xác nhận”. Nếu có yêu cầu thay đổi khác, bạn vui lòng liên hệ với hotline 19001841 hoặc 19006441

4. Làm sao để thay đổi thông tin cá nhân?
.Sau khi đăng nhập, nhấn vào link <Tên tài khoản>. Bạn có thể thay đổi tên và số điện thoại di động, mật khẩu ….

5. Nếu tôi quên mật khẩu thì phải làm sao?
.Bạn nhấn vào link Quên mật khẩu ở trang đăng nhập. Bạn nhập email đã đăng ký và nhấn vào nút “Gửi”.
.Sau đó đăng nhập tài khoản email đó để nhận hướng dẫn lấy mật khẩu mới từ www.saigon24.vn
.Nếu bạn không nhận được email cấp lại mật khẩu, bạn vui lòng liên hệ hotline 19001841 hoặc 19006441